×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
روزانه

عکس در فیسبوک به اشتراک بگذارید، با دوستان تان چت های طولانی داشته باشید و از طریق پیام های کتبی فکاهی های جالب را شریک سازید. با استفاده از بسته های روزانه مکس، نهایت استفاده را از انترنت، تماس های صوتی و پیام های کتبی ببرید.

بسته های میکس روزانه:

 

بسته ها    دقایق روشن به روشن

مقادار انترنت

قیمت/افغانی     

    مدت اعتبار

فعالسازی

غیرفعالسازی

بسته کوچک روزانه کامبو

100 دقیقه

50 ام بی

25 

1 روز

کود "C25" را به 555 ارسال کنید

کود "UC25" را به 555 ارسال کنید

بسته بزرگ روزانه کامبو 100 دقیقه 500 ام بی  45  1 روز

کود "C45" را به 555 ارسال کنید

کود "UC45" را به 555 ارسال کنید