×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
ماهوار

با چت های طولانی رابطه های تان را ماندگار کنید، آهنگ دلخواه تان را شریک سازید و یکجا با عزیزان از فکاهی ها لذت ببرید. بسته های مکس ماهوار روشن برای آن هایی اند که همیشه می خواهند در ارتباط باشند.

 

 

بسته بی جوره

نرخ های ویژه برای تماس با دوستان و اعضای فامیل در ساعات ازدحام و غیرازدحام!

قیمت/افغانی

از 6 صبح الی 10 شب

از 10 شب الی 6 صبح  

مدت اعتبار (روز)

سیم کارت قابل تطبیق

29

20 پول فی دقیقه و فی پیام برای تماس و ارسال پیام به فامیل و دوستان  

10 پول فی دقیقه و فی پیام برای تماس و ارسال پیام به فامیل و دوستان  

30

عالی

طریقه فعال سازی بسته بی جوره

29 را به 555 ارسال نمایید

از طریق دایل نمودن: #1*1*6*555* را دایل نمایید و یا

طریقه غیرفعال سازی بسته بی جوره

D29 را به 555 ارسال نمایید