×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته پیام کتبی روزانه

حالا با استفاده از بسته های پیام کتبی روزانه، بسیار سریع و آسان می توانید فکاهی های خنده دار را با دوستان تان مبادله کنید و اعضای فامیل را از آخرین خبر های خانوادگی آگاه سازید.

 

بسته روزانه پیام کتبی روشن به روشن

با بسته های پیام کتبی از روشن به روشن، با دوستان و اعضای فامیل تان بیشتر در ارتباط باشید.

قیمت/افغانی

روشن به روشن/ پیام کتبی

معلومات بیشتر

مدت اعتبار (روز)

سیم کارت قابل تطبیق

10

1000

فقط از روشن به روشن

1 روز

عالی، یاران و سعادت

طریقه فعال سازی بسته روزانه پیام کتبی روشن به روشن

OND را به 555 ارسال نمایید

طریقه غیرفعال سازی بسته روزانه پیام کتبی روشن به روشن

OFFD را به 555 ارسال نمایید