×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
بسته پیام کتبی هفته وار

لحظات به یاد ماندنی‌، عکس و کلیپ های ویدیویی تان را با دوستان و فامیل تان شریک سازید. با بسته های هفته وار روشن، به آسانی پیام کتبی ارسال کنید.

بسته هفته وار پیام کتبی

 

بسته هفته وار پیام کتبی روشن به روشن

با بسته های پیام کتبی روشن به روشن، در هر جایی از کشور که هستید با دوستان تان در ارتباط باشید.

قیمت/افغانی

روشن به روشن/پیام کتبی

معلومات بیشتر

مدت اعتبار (روز)

سیم کارت قابل تطبیق

25

3000

فقط از روشن به روشن

7 روز

عالی، یاران و سعادت

طریقه فعال سازی بسته پیام کتبی نامحدود

ONW را به 555 ارسال نمایید

طریقه غیرفعال سازی بسته پیام کتبی نامحدود

OFFW را به 555 ارسال نمایید