×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
CEP - Millionaire

با روشن ملیونر شوید!

با روشن میلیونر شوید!   

با دور دوم پیشکش "میلیونر روشن" چانس برنده شدن یک و نیم میلیون افغانی را بدست آورید.

با این پیشکش مشتریان روشن  نه تنها میتوانند از طریق قرعه کشی چانس برنده شدن جایزۀ بزرگ یک و نیم ملیونی بلکه جایزۀ هفته وار 50000  افغانی را نیز داشته باشند.

برای شمولیت در قرعه کشی این پیشکش شما  باید کریدت کارت 80 افغانی و یا بیشتر از آنرا اضافه نمایند.. مشتریانیکه از طریق ام-پیسه و یا طریقه های دیگر در حساب خویش 80 افغانی و یا بیشتر از آنرا اضافه مینمایند، نیز شامل این قرعه کشی میشوند. با اضافه نمودن کریدت زیادتر چانس برنده شدن تان بیشتر میگردد.

این پیشکش از دوم مارچ 2017  الی 31 می  2017ادامه دارد.

به برنده گان فقط از شمارۀ 333 اطلاع داده خواهد شد و روشن هیچ وقت در بدل جایزه تقاضای پول یا کریدت نمیکند.

برای معلومات بیشتر به 333 به تماس شوید. نمایندۀ خدمات مشتریان ما در خدمت شما است.  

این پیشکش دیگر قابل دسترس نیست.