×
اشتراک در خبرنامه با خانه پوری فورم ذیل، جدیدترین خبرها را دریافت نمایید
 
 
به روشن دوباره خوش آمدید

به روشن دوباره خوش آمدید!

 

به روشن همیشه خوش آمدید!

به روشن همیشه خوش آمدید! اگر از سیمکارت روشن خویش را در 60 روز اخیر استفاده نه نموده اید، در حساب خویش 50 افغانی و یا بیشتر از آن اضافه نموده و فواید رایگان بدست آورید:

  • 1 جی بی انترنت
  • 1000 دقیقه روشن به روشن
  • 1000 پیام کتبی روشن به رشون

علاوه بر این، هریک از مشتریان پیشکش های دلخواه و مورد ضرورت خود را خواهند داشت و میتوانند با دایل نمودن شماره 424 بسته های خاص را بدست آورند.

یادداشت: انترنت، دقایق و پیامهای کتبی رایگان برای 3 روز اعتبار دارد. نیاز به فعالسازی نیست.

همین حالا در حساب خویش کریدت اضافه نموده و از طریق بهترین شبکۀ افغانستان به تماس شوید.

برای معلومات بیشتر 333 را دایل نموده و یا هم از صفحات فیسبوک، تویتر و انستگرام ما بنام @RoshanConnects دیدن کنید.