×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د سعادت سیمکارتونه

په سوداګریزو چارو او نورو لګښتونو کې مخکې له مخکې پروګرام جوړول ستاسې د بریا سبب کیږي. سعادت وړاندیز د هغو کسانو لپاره مناسب دی چې غواړي هر څه یې په کنټرول کې وي. هغه طرحه چې ستاسې د سوداګرۍ لپاره مناسبه ده غوره کړئ.

سعادت؛ له روشن څخه نوي او بې ساري خدمتونه

 

سعادت د روشن یو سوداګریز او بې ساری سیمکارت دی، چې شرکتونو او سوداګرانو ته ځانګړي خدمتونه وړاندې کوي.

د سعادت سیمکارت د اساسي، برونزي او طلایی بنډلونو څخه یو غوره کړئ.

موږ له تاسې سره مرسته کوو تر څو هغه بنډل چې ستاسې د شرکت اړتیاوې پوره کوي، غوره کړئ.  

د سعادت بنډلونو د پراخه خدمتونو او سرتاسري پوښښ له منځه یو غوره کړئ، دغه بنډلونه ستاسې کاري ژوند اسانه کوي او تاسې له ټولو سره یو ځای کوي.

 

اساسي بنډل

د سعادت اساسي بنډل

خپل ټول لګښتونه مو په خپل کنټرول کې ولرئ!

د سعادت له اساسي بنډل سره، تاسې یوازې د هغو دقیقو او لیکلو پیغامونو پیسې ورکوئ چې ګټه ترې اخلئ.

د اړیکې لګښت د هرو 15 ثانیو پر بنسټ حسابیږي.

 

د بنډل نوم

د اړیکې د بیی محاسبه

له روشن څخه ټولو داخلي شبکو ته د اړیکې بیه

له روشن څخه ټولو داخلي شبکو ته د لیکلي پيغام بیه

له بنډل پرته د انټرنټ بیه

د سعادت اساسي بنډل

هر 30 ثانیې

3.29 افغانۍ

2.49 افغانۍ د هر لیکلي پيغام په بدل کې

9.99 افغانۍ د هر ام بي په بدل کې

 

دا چې د سعادت لومړنی بنډل د دی سیم کارت اساسي نرخونه لري، فعالولو ته یې اړتیا نشته، خو د سعادت برونزي او طلايي بنډلونه باید فعال شي.

 

د فعالولو طریقه

د سعادت اساسي بنډل فعالولو او غیر فعالولو ته اړتیا نه لري. د روشن د نورو سیمکارتونو (یاران/عالي) پيرودونکي کولی شي د 555 په ډایل کولو او لاندې لارښوونو په عملي کولو خپل سیمکارت په سعادت بدل کړي.

د رومنګ فعالول

رومنګ خدمتونه د لیکلي پیغام او 555 په ډایل کولو سره فعالیږي.

له اصلې طرحې او بنډلونو څخه د ګټې اخیستنې پالیسي:

د سعادت د اساسي بنډل پیرودونکي کولی شي په یوه وخت کې څو فرعي بنډلونه فعال کړي.

 

شرایط او ضوابط

شرایط او ضوابط

  • پيرودونکي نشي کولی په یوه وخت کی تر یو زیات د سعادت سیمکارت بنډل فعاله کړي.

  • پيرودونکي کولی شي خپل سیمکارت د سعادت له یو بنډل څخه بلې ته هر وخت د اعتبار دورې پر مهال بدل کړي، د دې لپاره باید خپله لومړۍ بنډل غیر فعاله کړي.

  • همدا ډول به پېرودونکي وکولی شي د خپل سیمکارت د طرحې تر بدلولو وروسته د خپل پخواني بنډل له پاتې امتیازونو څخه د هغه د وخت تر پای ته رسیدو پورې ګټه واخلي.

 

د رومنګ فعالول

رومنګ خدمتونه د لیکلي پیغام او ډایل کولو له لارې د فعالېدو وړ دي.

اعتبار:

د بنډلونو اعتبار د 30 ورځو په اساس دی. بنډلونه په اتومات ډول نوې کیږي.

همدا ډول په اتو مات ډول د نوي فیس د اخیستلو لپاره 7 ورځې وخت په پام کې نیول شوی، د دی په نظر کی نیولو سره د بنډل د وخت پوره کېدلو له لومړۍ ورځې څخه د سعادت سیمکارت عادي بیې د پلي کېدو وړ دي.

 

له بنډلونو څخه د ګټې اخیستنې اصول

کله چې پيرودونکي خپل وړیا میاشتني امتیازونه مصرف کړي، کولی شي یو بل بنډل فعال کړي او یا دا چې له بنډل پرته عادي بیې غوره کړي.

پېرودونکي کولی شي څو فرعي بنډلونه په یوه وخت کی فعال کړي.