×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د سعادت داخلي بنډلونه

دوامداره اړیکې د پیرودونکو د رضایت سبب کیږي. اوس د روشن له ملي بنډلونو سره چې د اړیکې او لیکلي پيغام درلودونکي دي، هیڅ سوداګریزه موکه به له لاسه ورنه کړئ.

د سعادت داخلي بنډلونه

 

بنډل

بیه(افغانۍ)

داخلي

دقیقې

داخلي

لیکلی پیغام

د انټرنټ کچه

(ام بي)

 

د اعتبار وخت (ورځ)

څنګه کولی شو دغه بنډل فعال کړو؟

څنګه کولی شو دغه بنډل غیر فعال کړو؟

د غږیز سیسټم له لارې

د لیکلي پيغام له لارې

د غږیز سیسټم له لارې

د لیکلي پيغام له لارې

وړوکی

450

400

نشته

نشته

30

555 شمېره ډایل کړئ، 6 تڼۍ کېکاږئ، ورپسې 1 تڼۍ کیکاږئ او بیا هم 1 تڼۍ کیکاږئ.

پیغام پاڼه کې “sn” ولیکئ او 555 ته یې واستوئ

555 شمېره ډایل کړئ، بیا 6 تڼۍ کیکاږئ او ورپسې 9 تڼۍ کیکاږئ.

پیغام پاڼه کې "dsn" ولیکئ او 555 ته یې واستوئ.

منځنی

700

900*

نشته

نشته

30

555 شمېره ډایل کړئ، 6 تڼۍ کېکاږئ وورسته 1 تڼۍ کېکتاږئ او وورسته 2 تڼۍ کېکاږئ.   

پیغام پاڼه کې "mn" ولیکئ او 555 ته یې واستوئ.

555 شمېره ډایل کړئ، بیا 6 تڼۍ کیکاږئ او ورپسې 9 تڼۍ کیکاږئ.

پیغام پاڼه کې "dmn" ولیکئ او 555 ته یې واستوئ.

لوی

900

1200

نشته

نشته

30

555 شمېره ډایل کړئ، 6 تڼۍ کېکاږئ وورسته 1 تڼۍ کېکتاږئ او وورسته 3 تڼۍ کېکاږئ.   

پیغام پاڼه کې "ln" ولیکئ او 555 ته یې واستوئ.

555 شمېره ډایل کړئ، بیا 6 تڼۍ کیکاږئ او ورپسې 9 تڼۍ کیکاږئ.

پیغام پاڼه کې "dln" ولیکئ او 555 ته یې واستوئ.

 *۵۰۰ دقیقو روشن نه ټولو داخلی شمیرو لپاره  او ۴۰۰ دقیقو روشن نه روشن لپاره ده

شرایط او ضوابط

  • د اړیکو لپاره داخلي دقیقې یوازې له روشن څخه روشن شمېرو او له روشن څخه نورو شبکو ته د ګټې اخیستنې وړ دي.

  • داخلي لیکلي پیغامونه یوازې له روشن څخه روشن شمېرو او له روشن څخه نورو شبکو ته د لېږد وړ دي.

  • هر بنډل له فعالیدلو وروسته د ۳۰ ورځو لپاره د ګټې اخیستنې وړ دی.

  • که دقیقې/ لیکلي پیغامونه په خپل ټاکلي وخت و نه لګېږي له منځه ځي.

  • کله چې پېرودونکی دقیقې/ لیکلي پیغامونه په بشپړ ډول ولګوي، تر هغه وروسته عادي بیې ورته حسابیږي.

  • پېرودونکي کولی شي د ټولو فعالو بنډلونو د کرېډټ کچې معلوملو لپاره  #444* ډایل او معلومات تر لاسه کړي.

  • بنډلونه د اتومات نوي کیدو وړتیا لري او په هرو 30 ورځو کې نوي کېږي.

  • یوازې د سعادت سیمکارت لرونکي او د وروسته ادا پېردونکي کولی شي دغه بنډ فعال کړي.

 

پېردونکي کولی شي د خرڅلاو له کوم استازي سره خبرې وکړي او یا هم د روشن یوې څانګې ته ورشي.