×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د خرڅلاو د سیمې امنیت

د "خرڅلاو محلونو" امنیتي سیسټم

  • د خرڅلاو ځایونو خوندي اتصال خدمتونه چې سازمانونه یې په ګټې اخیستنې کولی شي خرڅلاو ځایونه د یو خوندي کانال له لارې وصل کړي.

  • دغه سیسټم سازمانونو ته دا واک ورکوي چې د خپلو پلورونکو اتو مات ترمینلونه په اغیزمن ډول په لږ وخت کې او د امنیتي خطرونو له کمښت سره مدیریت کړي

  • د خرڅلاو محلونو وروسته ادا او مخکې ادا ترمینلونه په همدغو خدمتونو کې وصل کړئ.