×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د فیسبوک بنډلونه

نشئ کولۍ له فیسبوک پرته ژوند وکړئ؟ اوس د روشن له فیسبوک بنډلونو سره د خپل سفر وروستي انځورونه په فیسبوک کې شریک کړئ، د خپلو ملګرو پوسټونه لایک کړئ او له نویو خبرونو خبر شئ.

د فیسبوک بنډل

اوس د فیسبوک له ځانګړي بنډل سره، پیرودونکي کولی شي د خپلو موبایلونو له لارې په ځانګړي ډول له فیسبوک ګټه واخلي.

 

د فیسبوک ورځنی بنډل

 

بنډلونه

بیه (افغانۍ

د اعتبار وخت (ساعت

اتومات نوي کیدل

د لیکلي پیغام له لارې فعالول

د لیکلي پیغام له لارې غیر فعالو

(100 MB) فېسبوک

6

24

هو

555، DFB ته واستوئ

555، UDFB ته واستوئ

ټولنیز بنډل هره ورځ 200 ام بي

15

24

هو

S6، 555 ته واستوئ

U6، 555 ته واستوئ

 

د فېسبوک اونیز بنډل

بنډلونه

بیه (افغانۍ)

د اعتبار وخت (ورځ)

اتومات نوي کیدل

د لیکلي پیغام له لارې فعالول

د لیکلي پیغام له لارې غیر فعالول

فیسبوک 250 ام بی

25

7

هو

555، F25 ته واستوئ

 555، U25 ته واستوئ

 

د فېسبوک میاشتنی بنډل*

بنډلونه

بیه (افغانۍ)

د اعتبار وخت (ورځ)

اتومات نوي کیدل

د لیکلي پیغام له لارې فعالول

د لیکلي پیغام له لارې غیر فعالول

فیسبوک 300 ام بی

45

30

هو

555، FB50 ته واستوئ

 555، UFB50 ته واستوئ

 

 
  •  یاد شوي وړیا امتیازونه د ټولو مخکې ادا پیرودونکو لپاره د لاسرسي وړ دي.
  • که پوره کرېډېټ ولرئ، بنډل په اتو مات ډول نوی کیږي.
  • پېرودونکي کولی شي په یوه وخت څو بنډلونه فعال کړي.