×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
تاجکستان ټي سل ته د رومنګ وړاندیز

د روشن سره د رومنګ تر ټولو ټیټې بیې نه د تاجکستان په ټي سل کې خوند واخلئ.

د رومنګ تر ټولو ټیټه بیه!

کله چې تاسو تاجکستان ته سفر کړی، تاسو کولای شئ د خپل روشن سیمکارټ له لارې د ټي سل خدمتونو نه په ګټه اخیستلو د افغانستان ټولو شمیرو ته یواځې د ۵ افغانۍ/ دقیقه په بدل کې په اړیکه کې شئ.

برعلاوه شما میتوانید در بدل 5 افغانی پیام کتبی ارسال نمایید و همچنان از انترنت در بدل 5 افغانی فی ام بی استفاده کنید.

 

او سربېره پر دې تاسو کولای شئ د ۵ افغانۍ په بدل کې لیکلی پیغام واستوئ او تاسو کولای شئ د انټرنټ نه د ۵افغانۍ/ام بی په بدل کې  ګټه پورته کړئ.