×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د عمرې وړاندیزونه

. د روشن د عمرې له وړاندیز سره یو ځای، تاسې کولی شئ له دومداره نښلېدنې څخه خوند واخلئ او دغه سپیڅلی سفر مو له دوستانو سره شریک کړئ.

د روشن د عمرې نړیوال وړاندیز

د روشن د عمرې نړیوال وړاندیز د هغو کسانو لپاره ځانګړی شوی چې د عمرې حج لپاره سعودي عربستان ته د سفر هوډ لري. د روشن د ځانګړي رومنګ له وړاندیز څخه په ګټې اخیستو، حاجیان نور اړتیا نه لري چې د سعودي عربستان سیمکارت واخلي، دوی کولی شي د خپل روشن سیمکارت څخه په ګټې اخیستو د ټیټو بیو په بدل کی په هېواد کې دننه په اړیکه کې شي.

 

له روشن څخه په ګټې اخیستو تاسې همغه بیې چې د سعودي شرکتونه یې وړاندي کوي، ورکوئ او په لاندې مواردو کې 25 افغانۍ د ثابت لګښت په ډول ورکوئ:

 • له افغانستان سره اړیکه

 • په عربستان کې له یوې سیمه ییزې شمېرې سره اړیکه

 • د لیکلي پیغام استول (نړیوال او سیمه ییز)

 • هر ام بي انټرنیټ د 25 افغانیو په بدل کې

 

هغه ګټې چې د روشن د عمرې وړاندیز یې تاسې ته وړاندې کوي:

 • په سعودي عربستان کې د رومنګ غوره بیې

 • فعالولو ته اړتیا نشته

 • ستاسې د روشن شمېره په لاسرسي کې ده

 • څرنګه چې په افغانستان کې کرېډېټ ډېروی، په همغه ډول یې په عربستان کې هم ډېرولی شئ. د ام- پیسه له لاری او په الکټرونیکي ډول هم کریډیټ ډیرولای شئ.

 

د عمرې وړاندیز د بیو جزیات په لاندې ډول دی:

بنډل

امتیاز

لېږدېدونکې اړیکې

تر لاسه کېدونکې اړیکې

لیکلی پیغام

انټرنټ

د پیسو په بدل کې اړیکې

نشته

25 افغانی هره دقیقه

25 افغانی هره دقیقه

25 افغانۍ د هر لیکلي پیغام لپار

25 افغانۍ د هر ام بي لپاره

499 افغانۍ

40 دقیقې وړیا تر لاسه کېدونکې اړیکی

26 افغانی هره دقیقه

26 افغانی هره دقیقه

26 افغانۍ د هر لیکلي پیغام لپار

25 افغانۍ د هر ام بي لپاره

 

د فعالولو طریقه  499 افغانۍ د عمرې وړاندیز

لیکلی پیغام

555 ، SR ته واستوئ

د ډایل کولو له لارې

1#*4*8*555* ډایل کړئ

 

شرایط او ضوابط

 1. د STC، Zain او موبایلي شبکو د پوښښ لاندی د ګټې اخیستو وړدی

 2. له درېیم هېواد څخه د اړیکې لګښت (له عربستان او افغانستان پرته) 175 افغانۍ د هرې دقیقې لپاره.

 3. د 499 افغانیو تر لاسه کېدونکی بنډل یوازې د دریو ورځو لپاره د اعتبار وړ دی البته یوازې د مخکې ادا پېرودونکو لپاره

 4. د 499 افغانیو تر لاسه کېدونکی بنډل د تر لاسه کېدونکې 40 دقیقې اړیکې یا د دریو ورځو اعتبار وخت په تېرېدو په اتومات ډول نوی کیږي، په اتو مات ډول فعالیدو د لغوه کولو لپاره، 555، CS ته واستوئ او یا #2*4*8*555* ډایل کړئ.

 5. د اړیکو بیه د هرې دقیقې پر بنسټ او له انټرنټ څخه ګټه اخیستنه د هر 10kb پر بنسټ محاسسبه کیږي.