×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د روشن د کانکور خدمتونه

د روشن کانکور خدمتونو سره د کانکور آزموینی لپاره چمتووالی ونیسئ!

د روشن د کانکور خدمتونه

له دغه خدمتونو سره د ګډون کوونکي کولای شي چی د کانکور د آزموینی نمونی، درسونه او د دی آزموینی اړوند نکتی ترلاسه کړئ ترڅو د دغی آزموینی لپاره لا چمتو شئ.

د دی خدمتونو د فعالولو لپاره ۵۱۰ ډایل کړئ او یاهم “SK” ولیکئ او ۵۱۰ ته یې واستوئ او د دغو خدمتونو ۳۰ دقیقی د یوی ورځی لپاره د ۵ افغانیو په بدل کی ترلاسه کړئ. د غیرفعالولو لپاره یی “USK” ولیکئ او ۵۱۰ ته یې واستوئ.

 

د نورو معلوماتو لپاره 333 ډایل کړئ تر څو زمونږ د پیرودونکو خدمتونو استازی سره خبری وکړئ او یا هم زمونږ له ټولنیزو پاڼو @RoshanConnects څخه لیدنه وکړئ.