×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د محصلینو کلپ

روشن باور لري چې د غوره راتلونکې لپاره باید ځوانانو ته ارزښت ورکړل شي او هغوی پیاوړي شي. له همدې امله غواړو چې تاسې د محصلینو کلپ دروزنیزو معلوماتو په مرسته د بریا پړاوونه په چټکتیا ووهئ. (د ازموینې

د زده کوونکو کلب

هره ورځ له مهال ویش سره سم 2 لارښوونې تر لاسه کوۍ. 

د فعالولو طریقه

د دندی په اړه د معلوماتو لپاره: په پیغام پاڼه کې CR ولیکئ او 504 ته یې واستوئ.

د ازموینې په اړه معلوماتو لپاره: په پیغام پاڼه کې EC ولیکئ او 504 ته یې واستوئ.

 

بیه- 10 افغانۍ هره اونۍ