×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د "ما ته زنګ ووهه" خدمتونه

که کرېډېټ مو کم وي، پرېږدئ چې دوستان مو له تاسې سره اړیکه ونیسي! دغه وړاندیز تاسې ته دا واک درکوي چې هره ورځ درې ځلې بیړنۍ اړیکه ونیسئ.

بیا له ما سره په اړیکه کې شئ

 

له دغو خدمتونو سره تاسې کولی شئ

  • د بیړنۍ اړیکې غوښتنه د روشن هرې شمېرې ته واستوئ.
  • د بیا له موږ سره په اړیکه کې شئ غوښتنه په وړیا توګه ولیږئ او تر لاسه کړئ.

 

څه ډول دغه خدمتونه فعال کړو

*1*او په تعقیب یې ستاسې د همکار د اړیکې شمېره او بیا # ډایل کړئ. د بېلګې په ډول: *1*0791234567#

ستاسې همکار لیکلی پیغام تر لاسه کوي چې په هغه کې له ده څخه غوښتل کیږي، له تاسې سره اړیکه ونیسي.

 

شرایط او ضوابط

*دغه خدمتونه د روشن د مخکې ادا پېرودونکو لپاره د لاسرسي وړ دي.

 

د نورو معلوماتو لپاره  له 333 شمېرې سره اړیکه ونیسئ چې د روشن د پيرودونکو د خدمتونو د ټيم له کوم غړي سره خبرې وکړئ.