×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د کریډيټو د قرضې خدمتونه

اوس تاسو کولای شئ چې ۴۰ افغانۍ د قرضې کریډیټ د اړتیا په وخت کې ترلاسه کړئ!

د قرضې خدمتونه:

ستاسو لپاره ښه خبر! 

اوس د روشن ټول پېرودنکي کولای شي چې ۴۰ کریډټ د روشن د قرضې خدمتونو نه ترلاسه کړي. ستاسو قرضه به د کریډیټو د اضافه کولو نه وروسته ستاسو د حساب څخه واخیستل شي.

د کریډیټو د ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ #122* ډایل کړئ. د ۲۰ افغانیو کریډیټو فیس ۲ افغانۍ او د ۴۰ افغانیو قرضې اخیستلو لپاره ۴ افغانۍ فیس اخیستل کیږي.

د قرض اندازه

لګښت

د ورکړئ وړ اندازه

۴۰ افغانۍ

۴ افغانۍ

 ۴۴ افغانۍ