×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د ملګرو سره مرسته

کله داسې پیښېږي چې کرېډټ خلاص شي او اړتیا وي چې له دوستانو او د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړئ. له دوستانو سره د مرستې له خدمتونو سره، کولی شئ له خپلو دوستانو سره مو وړیا خبرې وکړئ او د اړیکې لګښت هغوی ورکړي.

له ملګري سره مرسته وکړئ

کله مو چې د موبایل کرېډېټ خلاص شوی وي، دغه خدمتونه تاسې ته دا امکان برابروي چې له یوه کس سره اړیکه ونیسئ او د اړیکي تر لاسه کوونکی کس یې د تاسې پر ځای لګښت ورکوي.

 

ددغو خدمتونو په مرسته تاسې کولی شئ

  • د لګښت له اندېښنې پرته، له نورو سره په اړکه کې شئ.
  • کله چې د کرېډېټ د ډېرولو وس ونه لرئ، همدا ډول مهمې سوداګریزې چارې مو پر مخ بوزئ.

 

د فعالولو طریقه

لیکلی پیغام

  1. Call فاصله B- د مقابل لوري شمېره 233 ته واستوئ.
  2. د اړیکې ترلاسه کولو وخت، خپل نوم مو ولیکئ او هغه ثبت کړئ.
  3. د اړیکې تر لاسه کوونکی، ستاسې هویت تاییدوي او ستاسې اړیکه مني.

غږیز سیسټ

  1. هغې شمېرې ته چې په پام کې موده، د اړیکې تر نیولو مخکې، له 233 شمېرې سره اړیکه ونیسئ.
  2. د غوښتنې پر مهال، سیسټم ته خپل نوم ووایئ.
  3. د اړیکې ترلاسه کوونکی، ستاسې هویت تایدوي او ستاسې اړیکه مني.

 

لګښت او وخت
که ستاسې اړیکه ومنل شوه، مقابل لوری به مو هره دقیقه 5.5 افغانۍ لګښت ورکوي.
که اړیکه مو ونه منل شوه، لګښت نه محاسبه کیږي.

 

شرایط او ضوابط
د اړیکې د منلو پر مهال، د اړیکې ترلاسه کوونکی باید په خپل حساب کې د اړیکې نیولو لپاره کافي کرېډېټ ولري.