×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د سرګرمۍ خدمتونه

د سرګرمۍ خدمتونه، هغه حېرانوونکي خدمتونه دي چې په کارولو سره یې پیریدونکي کولی شي بېلابېلو سرګرمیو ته لاسرسۍ ولري.

د سرګرمۍ خدمتونه:

اوس تاسو کولی شئ غوره سرګرمۍ خدمتونه یوازې په یو بنډل کې لاسته راوړئ!

په دې وروستیو کې روشن د سرګرمۍ پاڼه خپل پیریدونکو ته ډیزاین کړې ده چې د هغې لارې تاسو کولی شئ بېلابېل خدمتونه لکه؛ د خوب تعبیر، فال، شعرونه، کیسې او معلوماتي پیغامونه  ترلاسه کړئ. همدا اوس ۵۰۲ ډایل کړئ او خپل د خوښې خدمتونه فعاله کړئ.

د لا ډېرو معلوماتو لپاره د لاندې جدول نه لیدنه وکړئ:

د سرګرمۍ خدمتونه

د اعتبار موده/ورځ

بیه/افغانۍ

فعالول

غیرفعالول

د خوب تعبیر

1

3

د "DD" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub DD" کوډ 502 ته واستوئ

7 10

د  "DW" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub DW" کوډ 502 ته واستوئ

30

30

د "DM"  کوډ 502 ته واستوئ 

د "Unsub DM" کوډ 502 ته واستوئ

فال

1

د "HD" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub HD" کوډ 502 ته واستوئ

7

10

د "HW" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub HW" کوډ 502 ته واستوئ

30

30

د "HM" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub HM" کوډ 5032 ته واستوئ 

د شعرونو پاڼه

 

1

د "PD" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub PD" کوډ 502 ته واستوئ

7

10

د "PW" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub PW" کوډ 502 ته واستوئ

30

30

د "PM" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub PM" کو‌ډ 502 ته واستوئ 

 

د کیسو پاڼه

 

 

1

3

د "SPD" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub SPD" کوډ 502 واستوئ

7

10

د "SPWD" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub SPW" کوډ 502 ته واستوئ

30

30

د "SPM" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub SPM" کوډ 502 ته واستوئ 

معلوماتي پیغامونه 1

3

د "ID" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub ID" کوډ 502 ته واستوئ

7

10 

د "IW" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub IW" کوډ 502 ته واستوئ

30

30

د "IM" کوډ 502 ته واستوئ

د "Unsub IM" کوډ 502 ته واستوئ