×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د ټوکو نړۍ

له روشن څخه د ټوکو له پاڼې سره، د غږیز سیسټم او لیکلي پیغام له لارې په پښتو او دري په زړه پورې ټوکو له اوریدلو او ویلو خوند واخلئ. یوه ټوکه مو خپل دوست ته واستئ

د ټوکو پاڼه

 

تاسې کولی شئ

  • ټوکو ته غوږ ونیسئ/ ټوکې ولولئ.
  • یوه ټوکه مو خپل دوست ته واستئ.

 

لګښت:

  • د اونیز ګډون فیس: 10 افغانۍ
  • د ورځني ګډون فیس: 3 افغانۍ
  • هره دقیقه د ټوکو اورېدل (د غږیز سیسټم له لارې) د 0.30 افغانیو په بدل کې.
  • 2 افغانۍ فیس د هرې ټوکې د غوښتنې په بدل کې.
  • 3 افغانۍ فیس خپلو دوستانو ته د هرې ټوکې د وړاندې کولو لپاره.

 

د فعالولو طریقه:

غږیز سیسټم:

له 1020 سره په اړیکه کې شئ او لارښوونې تعقیب کړئ.

لیکلی پیغام:

د ورځنیو ټوکو لپاره، پیغام پاڼه کې ‘D’ ولېکئ او 1020 ته یې واستوئ.

د اونیزو ټوکو لپاره، پیغام پاڼه کې ‘W’ ولیکئ او 1020 ته یې واستوئ

هر ځل چې ټوکه غواړئ، پیغام پاڼه کې "1" ولیکئ او 1020 ته یې واستوئ.

د ډایل کولو له لارې فعالول:

له 1020 شمېرې سره اړیکه ونیسئ او لارښوونې تعقیب کړئ

د غیر فعالولو طریقه:

غږیز سیسټم:

له 1020 شمېرې سره اړیکه ونیسئ او لارښوونې تعقیب کړئ.

لیکلی پیغام:

د ورځنیو ټوکو د غیر فعالولو لپاره، پیغام پاڼه کې ‘UD’ ولېکئ او 1020 ته یې واستوئ.

د اونیزو ټوکو د غیر فعالولو لپاره، پیغام پاڼه کې ‘UW’ ولیکئ او 1020 ته یې واستوئ.

د ډایل کولو له لارې غیر فعالول:

له 1020 شمېرې سره اړیکه ونیسئ او لارښوونې تعقیب کړئ.

 

 

 

د نورو معلوماتو لپاره:  له 333 شمېرې سره اړیکه ونیسئ چې د روشن  پیرودونکو د خدمتونو د ټیم له کوم استازي سره خبرې وکړئ.