×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د موسیقي خدمتونه

اوس کولی شئ له روشن سره ټوله ورځ د خپلې خوښې سندرو ته غوږ کېږدئ. له غوره محلي او نړیوالو سندرو څخه خوند واخلئ، حتی کولی شئ د خپلې خوښې د سندرو لېست، هر وخت چې وغواړئ رامنځته کړئ.

ستاسې موسیقي، ستاسې موبایل، ستاسې انتخاب!!

 

د دغو خدمتونو ځانګړنې:

  • له ټولنیز شبکو سره بلد تیا
  • د سندرې پلټنه
  • د موسیقي اسانه لیست
  • سوغات او ګډون
  • د سندرې ډونلوډ او وړاندې کول

 

لګښت او وخت:

بیه (افغانۍ)

د اعتبار وخت (ورځ)

وړیا دقیقې

40

30

400

20

7

200

5

1

50

3

1

30

1

1

10

 

د سندرې وړاندې کول: 10 افغانۍ

د اړیکې نغمې تنظیم: 15 افغانۍ

 

د فعالولو طریقه:

له 9009 وړیا شمېرې سره اړیکه ونیسئ.

د فعالولو طریقه:

۹۰۰۹ ډایل کړئ.

 

د نور معلوماتو لپاره له 333 شمېرې سره اړیکه ونیسئ چې د روشن د پيرودونکو د خدمتونو د ټیم له کوم استازي سره خبرې وکړئ او یا د روشن یوې څانګې ته ورشئ.