×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د پژواک خبري خدمتونه
د پژواک خبري خدمتونه

اوس د روشن ټول مخکې ادا پېرودونکي کولای شي چې د پژواک آژانس خبري خدمتونو له لارې ورځني تازه خبرونه ترلاسه کړي!

اوس د روشن ټول مخکې ادا پېرودونکي کولای شي چې د پژواک خبري خدمتونو له لارې ورځني تازه خبرونه، د اسعارو بیې، د تېلو بیې او د لویو لارو په اړه معلومات د خپل موبایل له لارې ترلاسه کړي. دا خدمتونه په لاندې ډول دي:

د پژواک خبري خدمتونه:

دا خدمتونه د ورځي تازه او ورستي خبرونه پېرودونکو ته وړاندې کوي.

د اسعارو  بیې

دا خدمتونه ټول پېرودونکي د ورځې تازه او ورستیو اسعارو بیو څخه په بازار کې خبروي.

د تېلو بیه:

پېرودونکي د دې خدمتونو په کارولو سره کولای شي چې د تېلو ورستیو بیو څخه خبر شي.

د لویو لارو په اړه معلومات:

د دې خدمتونو له لارې، پېرودونکي کولای شي چې د افغانستان د لویو لارو د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي.

د دې با ارزښته خدمتونو د فعالولو لپاره لاندې لارښوونې تعقیب کړئ:

:

 

د بنډلونه نوم

د فعالولو مراحل او بیې

ورځنی

بیه

اونیز

بیه

میاشتنی

بیه

د پژواک خبري خدمتونه

د ND کوډ ۵۱۲ ته واستوئ

۳ افغانۍ

د NW کوډ ۵۱۲ ته واستوئ

۱۰ افغانۍ

د NM کوډ ۵۱۲ ته واستوئ

۳۰ افغانۍ

د اسعارو بیه

د CD کوډ ۵۱۲ ته واستوئ

۳ افغانۍ

د CW کوډ ۵۱۲ ته واستوئ

۱۰ افغانۍ

د CM کوډ ۵۱۲ ته واستوئ

۳۰ افغانۍ

د تیلو بیه

د FD کوډ ۵۱۲ ته واستوئ

۳ افغانۍ

د FW کوډ ۵۱۲ ته واستوئ

۱۰ افغانۍ

د FM کوډ ۵۱۲ ته واستوئ

۳۰ افغانۍ

د لویو لارو په اړه معلومات

د HD کوډ ۵۱۲ ته واستوئ

۳ افغانۍ

د HW کوډ ۵۱۲ ته واستوئ

۱۰ افغانۍ

د HM کوډ ۵۱۲ ته واستوئ

۳۰ افغانۍ