×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د ناموفقه اړیکو خبردارۍ

اوس د ناموفقه اړیکو خبرداری خدمتونو له لارې خپلې له لاسه ورکړل شویو اړیکو ته ترلاسه کړئ.

د ناموفقه اړیکو خبرداری:

د روشن د ناموفقه اړیکو پیغامونو خدمتونه د لاس نه ورکړل شویو اړیکو د ذخیره کولو یوازینۍ د حل لاره ده. د فعالولو لپاره همدا اوس ۷۷۷ ډایل کړئ. 

د لاډېرو معلوماتو لپاره د لاندنې جدول څخه لیدنه کړئ:

خدمتونه

بیه

د اعتبار موده

فعالول

غیرفعالول

د ناموفقه اړیکو خبردارۍ

20 افغانۍ

30 ورځو

د "SUB MCA" کوډ ۷۷۷ ته واستوئ

د "UNSUB MCA" کوډ ۷۷۷ ته واستوئ