×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
غږیز پیغام

د غږیز پیغام خدمتونو سره هغه چا سره چې غواړی اړیکه ونیسئ که چېرې په لاسرسي که نه وي او یا د پوښښ ساحه څخه بهر وي تاسو کولی شي ورته غږیز پیغام واستوئ.

د غږیز پیغام خدمتونه:

آیا غواړئ چې ستاسو ملګري تاسو ته غږیز پیغام پرېږدي کله چې ستاسو شمېره د ساحې څخه بهر وي؟

روشن خپلو پیریدونکو ته د غږیز پیغام خدمتونه چمتو کړي دي، چې د دې خدمتونو کارولو سره ،که چېرې ستاسو شمېره د ساحې څخه بهر وي او یا د لاسرسي وړ نه وي نو هغه کس چې تاسو سره اړیکه نیسي کولی شي تاسو ته غږیز پیغام پرېږدي.     

د غږیز پیغام ترلاسه کوونکې د لیکلي پیغام له لارې خبرېږي چې هغه ته غږیز پیغام استول شوې دی.

په دې خدمتونو کې ګډون لپاره ۶۰۰۶ ډایل کړئ او د لا ډېرو معلوماتو لپاره لاندې جدول څخه لیدنه وکړئ. 

 

خدمتونه

بیه/افغانۍ

فعالول

غیرفعاول

اونیز

15

د “VW” کوډ ۶۰۰۶ ته واستوئ

د "UN" کوډ ۶۰۰۶ ته واستوئ

میاشتینۍ

35

د  “VM”  کوډ ۶۰۰۶ ته واستوئ

د "UN" کوډ ۶۰۰۶ ته واستوئ