×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
د اړیکې ورځني بنډلونه

په فیسبوک کې انځور پوسټ کړئ، له ملګرو سره مو ډېر چټ وکړئ، او د لیکلي پيغام له لارې په زړه پورې ټوکې شریکې کړئ. له مکس ورځنیو بنډلونو څخه په ګټې اخیستنې، له انټرنټ، غږیزو اړیکو او لیکلو پیغامونو ډېره ګته واخلئ.

ورځني مکس بنډلونه:

 

بنډلونه د روشن نه روشن ته دقیقې

د انټرنيټ اندازې

بیه/افغانۍ       

د اعتبار موده

فعالولو

غیرفعالول

د کامبو کوچني ورځني بنډل

100

50 ام بي

25 

1 ورځ

د "C25" کوډ 555 ته واستوئ

د "UC25" کوډ 555 ته واستوئ

د کامبو لوی ورځني بنډل 100 500 ام بي  45   1 ورځ

د "C45" کو‌ډ 555 ته واستوئ

د "UC45"  کوډ 555 ته واستوئ