×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
میاشتني مکس بنډل

له ډېر چټ سره مو خپلې اړیکې دوامدارې کړئ، د خپلې خوښې سندرې شریکې کړئ، او له ملګرو سره مو یو ځای له ټوکو خوند واخلئ. د روشن مکس میاشتني بنډلونه د هغو لپاره دي چې تل غواړي په اړیکه کې وي.

 

بې جوړې بنډل

په ازدحامي او غیر ازدحامي ساعت کې له خپلو دوستانو او د کورنۍ له غړو سره د اړیکې ځانګړې بیې!

بیه/افغانۍ

د سهار له 6 د شپې تر 10

د شپې له 10 د سهار تر 6 

د اعتبار وخت (ورځ)

د پلي کېدو وړ سیمکارت

29

20 پوله، کورنۍ او دوستانو ته د هرې دقیقې اړیکې او هر پیغام لپاره

10 پوله، کورنۍ او دوستانو ته د هرې دقیقې اړیکې او هر پیغام لپاره

30

عالي

د بې جوړې بنډل د فعالولو طریقه

29، 555 ته واستوئ

د ډایل کولو له لارې: #1*1*6*555* ډایل کړئ او یا

د بې جوړې بنډل د غیر فعالولو طریقه

555، D29 ته واستوئ