×
خبرونه تر لاسه کړئ د لاندیني فورم په ډکولو سره په خبرونو کې ګډون، تازه خبرونه تر لاسه کړئ
 
 
اونیز لیکلي پیغامونه

تل پاتې شیبې، خپل انخور او یا ویډیويي کلیپ مو له ملګرو او کورنۍ سره شریک کړئ. د روشن له اونیزو بنډلونو سره، په اسانۍ لیکلی پیغام واستوئ.

د لیکلي پيغام اونیز بنډل

 

له روشن څخه روشن ته د لیکلي پیغام اونیز بنډل

له روشن څخه روشن ته د لیکلي پیغام له بنډلونو سره، د هېواد په هر ګوټ کې چې یاست له دوستانو سره مو په اړیکه کې شئ

بیه/افغانۍ

له روشن څخه روشن ته/لیکلی پیغام

اضافي معلومات

د اعتبار وخت (ورځ)

د پلي کېدو وړ سیمکارت

25

3000

یوازې له روشن څخه روشن ته

7 ورځې

عالي، یاران او سعادت

د نامحدود لیکلي پیغام د بنډل د فعالولو طریقه

555، ONW ته واستوئ

د نامحدود لیکلي پیغام د بنډل د غیر فعالولو طریقه

555، OFFW ته واستوئ